POLITYKA PRYWATNOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE

Polityka prywatności opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację Media Forum (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą pod adresem ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 518, 00-724 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986841, NIP 5213981214, REGON 522883225.

Fundacja Media Forum jest Administratorem danych osobowych. Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy kontakt@lokalnemedia.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

MIEJSCE I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane przez Fundację dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach służbowych i w formie dokumentacji papierowej.
Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza dane osobowe.

KOMU POWIERZANE SĄ DANE OSOBOWE?
Fundacja, jeśli zajdzie taka konieczność, przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe podmiotom trzecim, ale tylko tym, które świadczą usługi na rzecz Fundacji lub wykonują czynności na mocy umów, m.in.:
– dostawcom systemów informatycznych oraz dostawcom usług IT,
– dostawcom obsługi księgowej Fundacji,
– podmiotom wykonującym czynności monitoringu i kontroli nad realizacją projektu.

Dane powierzane są tylko w zakresie świadczonych przez te podmioty usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Podmioty te są na równi z Fundacją zobowiązane do ochrony danych osobowych i nie mają prawa korzystać z powierzonych im danych osobowych w swoich własnych celach.
Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, chyba że jest to wyraźnie wskazane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:
– Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
– Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Fundacji. Fundacja poinformuje wnioskodawcę o przebiegu tego procesu.
– Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
– Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez –  Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
– Informacji o prawie do przenoszenia danych.

Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy kontakt@lokalnemedia.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?
Dane użytkowniczek i użytkowników stron w domenach media-forum.org.pl, lokalnemedia.org.pl.
Cel zbierania danych: Za pośrednictwem stron internetowych Fundacja przetwarza zbiera dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych.

Typ zbieranych danych: Do analizowania i generowania statystyk stron Fundacja używa Google Analytics. Narzędzie to pozwala Fundacji przede wszystkim na analizowanie liczby i jakości odwiedzin stron, a także podstawowych informacji nt. użytkowników (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i ich zachowania. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji.

Na stronach media-forum.org.pl, lokalnemedia.org.pl nie jest wymagana rejestracja – użytkownicy mogą korzystać z nich anonimowo. Podanie danych identyfikacyjnych wymagane jest jednak wtedy, kiedy użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie lokalnemedia.org.pl.

Okres przechowywania danych: Fundacja przechowuje Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne gromadzone w Google Analytics do końca swojej działalności.

Dane uczestniczek i uczestników szkoleń i innych wydarzeń

Cel zbierania danych: Organizacja szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń publicznych.
Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody uczestników, wyrażanej podczas rejestracji na wydarzenie.

Typ zbieranych danych: Fundacja organizuje szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia publiczne (np. konferencje prasowe). Jeśli w przypadku danego wydarzenia konieczna jest uprzednia rejestracja uczestników, Fundacja gromadzi i przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i do kontaktu z uczestnikami, w tym:
Imię i nazwisko,
Adres e-mail,
Numer telefonu,
Innych danych niezbędnych ze względu na charakter wydarzenia.

W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zarejestrowania się na wydarzenie. Dane są wykorzystywane tylko w celu organizacji i ewaluacji danego wydarzenia.
Odbiorcy danych: W niektórych przypadkach Fundacja udostępnia zbierane dane osobom trzecim, np. organizacjom, które są współorganizatorami danego wydarzenia. W takim przypadku informacja o udostępnianiu danych zwarta jest w regulaminie wydarzenia.

Na mocy zawartej umowy grantowej odbiorcami danych uczestników wydarzeń może być Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (w imieniu której działa: Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) dla celów monitoringu i kontroli wykonania projektu. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności może przekazywać dane osobowe do swojej siedziby w USA, gdzie zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, dane osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację przechowywane są przez okres określony w dokumentach rejestracyjnych na dane wydarzenie. Dane uczestnika wydarzenia mogą zostać usunięte na jego wniosek w dowolnym momencie. W tym celu uczestnik powinien skontaktować się z Fundacją poprzez adres kontakt@lokalnemedia.org.pl

Dane uczestników platformy e-learningowej.
Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail użytkowników platformy e-learningowej w celu realizacji usługi.

Podstawa prawna: Dane osobowe użytkowników platformy e-learningowej przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich podczas rejestracji na szkolenia organizowane przez Fundację. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.

Typ zbieranych danych: Adres e-mail, Imię i nazwisko.
Odbiorcy danych: Platforma e-learningowa prowadzona jest za pośrednictwem usługi Moodle. Usługa ta powala nam śledzić liczbę otwarć danej publikacji (czyli kto zapoznał się z jej treścią). Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

Na mocy zawartej umowy grantowej odbiorcami danych użytkowników platformy może być Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (w imieniu której działa: Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) dla celów monitoringu i kontroli wykonania projektu. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności może przekazywać dane osobowe do swojej siedziby w USA, gdzie zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji dane użytkowników platformy przechowywane są do momentu cofnięcia przez nich zgody lub do momentu zakończenia działalności przez Fundację.

Dane ludzi mediów
Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację oraz zarządzania relacjami.

Typ zbieranych danych: Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji, stanowisko, historię interakcji i publikacji.
Okres przechowywania danych: Dane przetwarzane są do końca działalności Fundacji.

Pliki cookies

Fundacja na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności.
Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.

Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:
– tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem – ulepszenia jego budowy i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.

Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.

Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na naszą politykę prywatności.